KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Kentsel dönümüş ile ilgili tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması, inşaat hukukuna ilişkin ihtilafların çözümü, inşaatın başından sonuna tamamlanmasının ve ödemelerin takibi vb iş ve işlemlerin yürütülmesi.