slide-1

HUKUK, ADALET, GÜVEN...

YEŞİLYURT HUKUK

slide-1

HIZLI ETKİLİ YASAL ÇÖZÜM İÇİN

HUKUK, ADALET, GÜVEN

slide-1

YEŞİLYURT HUKUK BÜROSU

slide-1

YEŞİLYURT HUKUK BÜROSU

Hukuk, Adalet ve Güven

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.
`Gandhi`
Adaleti, yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez.
`W. E. Channing`
Tatlılık ve uysallıkla birlikte bulunmayan adalet, haysiyetini kaybeder. Bu ise iyiliği fena bir şekilde yapmak demektir.
'Fenelon'

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk ofisimiz bünyesindeki uzman avukatlar aracılığı ile özellikle tapu iptal ve tescil davalarının yürütülmesi bunun dışında intifa ve irtifak h...

Aile Hukuku

Yeşilyurt Hukuk Bürosu olarak, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, velayet, nafaka yü...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yeşilyurt, çalışanları ve işverenleri temsil ederek iş hukukuna ilişkin tüm konularda kendilerine yardımcı olmaktadır. Firma’nın iş hukuku hizmetleri ...

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk büromuzda icra hukuku alanında her türlü davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb....

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Yeşilyurt Hukuk Bürosu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü şirket faaliyet ve işlemleri ile ticaret hukukuna ilişkin konularda huku...

Bankacılık ve Finans Hukuku

Yeşilyurt Hukuk Bürosu olarak, ulusal ve uluslararası boyutta, bankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan m...

Daha Fazlası

Uluslararası Çocuk Kaçırma Davaları

I- Genel Olarak Uluslararası Çocuk Kaçırma ile ilgili olarak bir çok ülkenin taraf olduğu 1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesini imzal...

İdari Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar?

1. Genel Olarak İdari davalarda dava açma süreleri ve bu sürelerin başlangıç zamanı kural olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunda düzenlenmiştir. Anılan Yasanın 7/1. maddesindeki "Dava a&cced...

Ceza Yargılamasında Seri Muhakeme Usulü

I. Genel Olarak Ceza yargılamasına yeni yargı reform paketi ile getirilen seri muhakeme usulü, ceza adaletinin daha kısa zamanda sağlanması, mahkemelerdeki iş gücünün azaltılması amaçlamaktadır. ...

Uluslararası Hukukta Tebligat Kuralları

I. Genel olarak Yabancı ülkede ikamet eden Türk vatandaşları ile yabancılara veya Türkiye'de mukim diplomatik kişilere yapılacak tebligat işlemleri yurt dışı tebligat olarak adlandırılmaktadır. Bu tür teblig...

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.

'Gandhi'