Gayrimenkul Hukuku

Hukuk ofisimiz bünyesindeki uzman avukatlar aracılığı ile özellikle tapu iptal ve tescil davalarının yürütülmesi bunun dışında intifa ve irtifak hakkı gibi sınırlı ayni hakların tesisi, ipotek işlemleri, inşaat şirketlerinin iş ve işlemlerinin takibi, kat mülkiyeti ve kat irtifakı ile kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi konularda çıkabilecek ihtilaflara ilişkin hizmet verilmektedir.

 

Ayrıca Türk Borçlar Kanunu’nun 347 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve çıkan ihtilafların çözümüne yönelik çalışmaların yapılması ve gerekirse dava açma yoluyla ihtilafların giderilmesi büromuz tarafından özenle yürütülmektedir.