İdare ve Vergi Hukuku

Yeşilyurt Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekkillerine idare ve vergi hukukuna giren konularda yaşanılan uyuşmazlıkların çözümü ve ihtilafların giderilmesi konusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 


İdare Hukuku ve Vergi Hukuku alanında; idari işlemlere karşı, idari başvuruların ve davaların açılması, bu dava ve başvuruların takibinin gerçekleştirilmesi, İdare Mahkemelerinde açılacak iptal davası ve tam yargı davalarının takibi ve sonuçlandırılması, Vergi hukukuna ilişkin davaların takibi ve vergi hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda ve temyiz aşamasında görülecek davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmesi, İdari para cezalarına itiraz edilmesi, Vergi suçları ve cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, Özelleştirme ve kamulaştırma davaları ve diğer her türlü idare hukuku ve vergi hukuku uyuşmazlığı konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.