İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yeşilyurt, çalışanları ve işverenleri temsil ederek iş hukukuna ilişkin tüm konularda kendilerine yardımcı olmaktadır. Firma’nın iş hukuku hizmetleri arasında iş akitlerinin hazırlanması, haksız işten çıkarma, işe iade ve işçi alacakları ile işte ayrımcılık gibi konularda yetkili mahkemeler nezdinde gerekli davalarının açılıp müdafaası ve bu konularda her türlü hukuki danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir.