İcra ve İflas Hukuku

Hukuk büromuzda icra hukuku alanında her türlü davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, iflas ve konkordato muameleleri ile bunlara ilişkin icra takipleri ve davaların yürütülmesi ile danışmanlık hizmetleri verilmektedir.