Tüketici Hukuku

Yeşilyurt Hukuk Bürosu, Tüketici Hukuk kapsamına giren bütün konularda; Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurudan bulunulması ve talebin kabulü halinde gerekli işlemlerin yürütülmesi, Tüketici Mahkemeleri nezdinde dava açılmasına ilişkin avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.