Sözleşmeler ve Tazminat Hukuku

Her türlü hukuki ilişki ve faaliyet alana dair sözleşme görüşmeleri, sözleşmelerin ve diğer hukuki belgelerin hazırlanması, incelenmesi, yorumlanması ve bu amaçla hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi, uyuşmazlık halinde gerekli davaların açılması, yürütülmesi hususlarında tecrübe sahibi olan büromuz gerekli her türlü hukuki desteği sağlamaktadır. 

Diğer taraftan büromuz avukatları; sözleşmenin ihlali, trafik kazası sonucu yaralanma veya ölüm, doktor hataları sonucu beden bütünlüğüne yönelik zararlar veya ölüm, iş kazası sonucu meydana gelen yaralanma ve ölüm, her türlü haksız fiil sebebiyle uğranılan zararlara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte, maddi ve manevi tazminata ilişkin davaları yürütmektedir.