Şirketler ve Ticaret Hukuku

Yeşilyurt Hukuk Bürosu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü şirket faaliyet ve işlemleri ile ticaret hukukuna ilişkin konularda hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti vermekte, bu alanda davaların ve savunmaların hazırlanması, yerli ve yabancı yatırımcılara ilişkin ticari sözleşmenin hazırlanması, tadil edilmesi, incelenmesi, müzakere edilmesi, nihai hale getirilmesi ve uygulanması aşamalarında hukuki destek sağlanmaktadır.