Uluslararası Hukuk

Uluslararası çocuk kaçırma ve velayet davaları ile uluslararası nafaka davaları ve hükümlü nakli işlemleri özenle yürütülmektedir.

 

1- Uluslararası Çocuk Kaçırma ve velayet davaları

* Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi

* 5717 Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun 

İlgili mevzuata göre, velayet hakkı ihlal edilmek suretiyle anılan sözleşmeye taraf ülkeden Türkiye’ye veya ülkemizden sözleşmeye taraf olan bir başka ülkeye (mutad mesken ülkesinden haksız olarak) götürülen ve alıkonulan çocukların iadesi ve şahsî ilişki kurulması işlemler uzman bir ekip tarafından takip edilmekte ve yürütülmektedir.

* 24/10/1983 tarihli Küçüklerin Korunması Hakkında Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Lahey Sözleşmesine göre küçüklerin korunmasına ilişkin anılan sözleşmeye taraf olan ülkelerin yerel makamlarınca alınan tedbirlerin uygulanması ile, 

* 01/06/2000 tarihli Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Kurulmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin uygulanması,

İşlemleri uzmanlarımızca takip edilmektedir.  

 

2- Uluslararası Nafaka davaları ve talepleri 

Nafaka alacaklısı veya borçlusunun yurt dışında bulunması halinde;

* 1956 tarihli Birleşmiş Milletler Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerden Tahsiline İlişkin Sözleşme,

* 1958 tarihli Çocuklarla İlgili Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Lahey Sözleşmesi, 

*1973 tarihli Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Lahey Sözleşmesi,

Hükümleri çerçevesinde nafaka alacaklarının tahsili işlemleri uzman bir ekip tarafından takibi edilip yürütülmektedir.   

 

3- Hükümlü Nakli işlemleri

Hükümlü Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi, Uluslararası İkili Sözleşmeler, Adli Yardımlaşma Yasası ve  ilgili mevzuata göre;

Yabancı ülkede mahkum olan Türk vatandaşı hükümlülerin, mahkumiyet kararının verildiği devlette infaz edilmekte olan hapis cezasının tamamının veya kalan kısmının, hükümlünün rızası dahilinde Türkiye’ye infaz edilmesi veya Türkiye’de mahkum olan yabancı hükümlülerin kendi ülkelerine veya istedikleri bir diğer ülkeye transferi işlemlerinin takibi uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.