Tanıma ve Tenfiz Hukuku

5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanunun (MÖHUK) 50 ve devamı maddeleri uyarınca; hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan Yabancı mahkeme ilâmların Türkiye'de icra edilebilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. 

Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi için yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının Türk Mahkemesi tarafından tanınması gerekir. 

Bu itibarla; uzman ekibimiz tarafından MÖHUK uyarınca yabancı mahkeme kararları ile hakem kararlarının tanıma ve tenfiz davaları özenle yürütülmektedir.