İnsan Hakları Hukuku

Özel Hukuk, Ceza Hukuku ile İdare ve Vergi Hukuku alanlarında her türlü hak ihlallerinin önlenmesi, takibi, bu konuda Anayasa Mahkemesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonuna ivedi müracaatlarda bulunmak, davalar açmak ve sonuçlandırma hizmetlerini uzman hukukçularımız yürütmektedir.